Polityka prywatności (bezpieczeństwa) RODO


Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Agencja Reklamowa PEM w związku z nowymi regulacjami dostosowała działania do rozporządzenia, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w zrozumiały sposób informować Państwa o ich przetwarzaniu oraz korzystania z innych uprawnień, które gwarantuje Państwu rozporządzenie. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną Polityką bezpieczeństwa PEM. Z Polityki prywatności dowiecie się Państwo, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Zapewniamy Państwa, że Wasze dane osobowe są chronione, a Polityka prywatności jest ciągle ulepszana i uaktualniana. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.
Polityka prywatności cookies
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika
I. Definicje podstawowe
1. Cookies - Cookies to niewielkie pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikcję Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
2. Strona www - oznacza stronę www którą oglądasz pod obecnym adresem www.
3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
II. Rodzaje stosowanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę wwwindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
b) Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).
III. Cel stosowania Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia :
a) Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach: a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA
III. Prawa Użytkownika
1. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystująć do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

Polityka przetwarzania danych osobowychPolityka przetwarzania danych osobowych przez PEM Marlena Wasiak ul. Poprzeczna 1, Ostrów Wlkp. 63-400 – administratora danych osobowych:
1) PEM Marlena Wasiak z siedzibą ul. Poprzeczna 1, Ostrów Wlkp. 63-400, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2) PEM Marlena Wasiak ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane
a) przesłanie danych niezbędnych do wykonania zleconych prac za pomocą maila, lub w innej formie elektronicznej oznacza zgodę na wykorzystanie tych danych do wykonania zlecenia
3) Dane osobowe osób współpracujących z PEM Marlena Wasiak są wykorzystywane w następujących celach:
a) wykonywania zawartych zleceń i umów
b) podejmowania działań przed zawarciem zlecenia lub umowy
c) wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych
d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: utrzymywania kontaktów z kontrahentami oraz oferowania swoich usług i produktów lub wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a także zapewnienia bezpieczeństwa firmy oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń czy też tworzenia wszelkich analiz na potrzeby wewnętrzne administratora.
4) Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
5) Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł, np. z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz PEM Marlena Wasiak).
6) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
7) Dane osobowe mogą być udostępniane:
a) podwykonawcom
b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;
c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
d) podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową;
e) podmiotom prowadzącym windykacje;
f) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne;
g) innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.
8) Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe mogą zostać udostępnione lub sprostowane na wniosek osoby, której te dane dotyczą. Na wniosek zainteresowanego mogą być przeniesione Wszelkie wnioski powinny mieć formę pisemną.
9) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez PEM Marlena Wasiak przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Wniosek należy złożyć w siedzibie PEM Marlena Wasiak. Zakres każdego z tych praw Korzystanie z ww praw wynika z przepisów prawa.

Koniec